اگر در آمد سرانه سوییس

رو به عنوان الگوی خودمون به عنوان یک مملکت قرار بدیم و نحوه مدیریت عالی این جمعیت و کشور کوچک رو اونوقت میتونیم به تمدن برسیم 

ارسال دیدگاه برای این مطلب