احمدی نژاد

از نظر من احمدی نژاد پتانسیل یک رئیس جمهوری دوباره رو داره و قدرت خوبی محسوب میشه . سوخته نیست و یک سرمایه هست . 

ارسال دیدگاه برای این مطلب