صادقانه

روحانی یک رییس جمهور نیست . مدعیان در حد ریاست جمهوری حاضر نشدن

ارسال دیدگاه برای این مطلب