آره

یکی زیر و یکی رو یکی بالا یکی پایین اگر پایین نباشه چرخ ها نمیچرخه اگر بالا نباشه پایینی دیگه نیست یکی سوار میشه یک مملکت رو اداره کنه یکی پیاده هست تماشاچی هست طرف اینقدر هست که به رسانه ها میگه خالی بند . براش کتاب مینویسن 

کمتر از یک تاجر شاید هم نه مدال افتخاری نه دستاورد بزرگی ....... ایین که چیزی نیست برای کسایی که مدعین .... قویتر از این هم بوده . ما نرخ روی کاغذ نیستیم ما نوشته نیستیم تحلیلهای سازمانهای اطلاعاتی نیستیم . من شعار مرگ بر درود بر نمیدم 

من "مفید" نیستم من انسانم . آی کیو من ۱۸۰ نیست من آی کیو ندارم معیار سنجش درست رو هم عرضه اسمشو نمیزارم . چرخ دنیا میچرخه مهم این هست که ما چه آدمهایی هستیم من عوض نشدم . مهم هم همین هست این جملات خسته کننده و تکراری ماست که معنی غلط میده  و از این طرف میاد این آقایون ... . ما تصمیم میگیریم و ما عمل میکنیم . نه از موضع ضعف از موضع قدرت . آمریکا یا هر کشوری مثل آمریکا ما تعیین میکنیم ما عمل میکنیم و شما میبینید . " ما نمیترسیم " . همیشه برای هر مشکلی راه حلی هست 

دست ما بسته نیست . این دولت ایران هست که دستش بسته نه ملت ایران . ما دست بسته نیستیم چند صباحی دلخوش به همین مذاکرات و همین کارها کنید . امروز اوضاع به وفق مراد ما نیست . فردا یک روز دیگه هست ............................ ما نمیترسیم 

من نمیترسم . ما ذره ای ناراحتی نداریم . هیچ دغدغه ای نداریم 

ارسال دیدگاه برای این مطلب